Dane osobowe to: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail. Te dane służą do identyfikacji klienta zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Takie dane osobowe jak adres IP, data i czas oglądania strony są zbierane do celów statystycznych. Dane te nie pozwalają zidentyfikować użytkownika i zapisują tylkso adres IP komputera, z którego pochodzi odniesienie do www.obroze-dla-psow-herman-sprenger.pl.

Gromadzenie danych osobowych przez stronę www.obroze-dla-psow-herman-sprenger.pl odbywa się wyłącznie za Waszą zgodą.

Przechowujemy dane osobowe osób odwiedzających stronę www.obroze-dla-psow-herman-sprenger.pl na naszym serwerze, który zobowiązuje się zapewnić wszystkie środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieuprawnionym dostępem lub nieuprawnioną zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem danych osobowych osób odwiedzających. Jednak bez względu na regularne monitorowanie, absolutna ochrona przed potencjalnymi zagrożeniami jest niemożliwa.

Zebrane dane osobowe nie są przekazywane stronom trzecim i są wykorzystywane wyłącznie do celów wskazanych powyżej. Inne firmy mają dostęp do danych tylko w przypadku nadania usług stronie www.obroze-dla-psow-herman-sprenger.pl, takich jak powiadamianie użytkowników o usługach, nowościach i ofertach promocyjnych. W każdym przypadku nasz serwer kontroluje spełnienie partnerami odpowiednich wymóg dotyczących ochrony danych osobowych i jest za to odpowiedzialny.

Pliki cookie i anonimowe identyfikatory, strona www.obroze-dla-psow-herman-sprenger.pl wykorzystuje Google Analytics, serwis web-analityki, udostępniany przez Google Inc. (dalej w Umowach – Google). Google Analytics używa ciasteczek, które są plikami tekstowymi przechowywanymi na komputerze użytkownika i umożliwia za pomocą strony analizować zachowania użytkowników na stronie. Informacje, generowane przez pliki cookie, dotyczące zachowania na stronie (w tym adres IP) są przesyłane na serwery Google w USA i są tam przechowywane. Takie informacje są wykorzystywane przez Google do oceny wykorzystania strony, tworzenia raportów o działaniach strony, dla operatorów witryn i świadczenia innych usług związanych z funkcjonowaniem strony i wykorzystaniem Internetu. Jeśli to konieczne, Google przekazuje te informacje stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez obowiązujące prawo lub jeśli strony trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google. Adres IP nie jest powiązany z innymi danymi firmy Google. Możesz zmienić konfigurację przeglądarki w taki sposób, aby odrzucała ona pliki cookie, co może skutkować nieprawidłowym działaniem niektórych funkcji witryny. Możesz zrezygnować z używania plików cookie na stronie www.obroze-dla-psow-herman-sprenger.pl.

Edytowanie, usuwanie danych osobowych. Użytkownik strony www.obroze-dla-psow-herman-sprenger.pl ma prawo do otrzymania informacji o swoich danych osobowych, poprosić o ich zmianę lub usunięcie.

Jeśli nie zgadzacie się z zasadami ochrony danych osobowych, macie prawo zrezygnować z nich na piśmie, pod warunkiem, że w takim przypadku nie będziecie uprawnione do korzystania z usług strony www.obroze-dla-psow-herman-sprenger.pl.

Wszystkie dodatki lub zmiany zasad ochrony danych osobowych zostaną dodane w tym artykule. Jeśli, z Waszej strony, nadal będziecie korzystać z usług strony www.obroze-dla-psow-herman-sprenger.pl, przyjmuje się, że zgadzacie się ze zaktualizowaną wersją zasad.